Twój były pracodawca ma obowiązek wystawić Ci świadectwo pracy. Ten dokument otrzymują pracownicy, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Dotyczy to również kierowców. Okazuje się, że świadectwo jest niezbędne w momencie podejmowania nowego zatrudnienia. Przyda się ono również, kiedy chcemy otrzymać zasiłek dla osób bezrobotnych.

W tym dokumencie umieszczane są takie informacje, jak okres zatrudnienia pracownika, wymiar czasu pracy, funkcja pełniona w konkretnej firmie, sposób rozwiązania umowy. Nie brakuje tam również takich informacji, jak wymiar wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a konkretniej w tym roku, kiedy to pracownik zakończył pracę. Ze świadectwa pracy przekonamy się też, jak długi był okres przebywania pracownika na zwolnieniu chorobowym, a także czas wykonywania pracy w warunkach szkodliwych.

Okazuje się, że świadectwo pracy jest elementem niezbędnym, kiedy chcemy otrzymać wynagrodzenie za niewykorzystany wypoczynkowy urlop. Jest to też element ważny przy określaniu wymiaru przysługującego nam urlopu wypoczynkowego, czy też samych nagród jubileuszowych. Ważne jest to także przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego danego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy chcemy starać się o emeryturę, ten dokument również może się nam przydać.

W związku z tym powinniśmy pilnować tego, aby były pracodawca zawsze wystawiał nam świadectwo pracy. Ponadto musimy składować takie dokumenty w odpowiednim miejscu, aby się nigdzie nie zgubiły. Taki dokument odbiera się podczas ostatniego dnia pracy, z kolei pracodawca może wręczyć go nam bezpośrednio, ale również za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej.