Polska jest jednym z największych producentów i dostawców owoców i warzyw wśród krajów Unii Europejskiej. Logistyka branży przetwórstwa i handlu owoców i warzyw jest bardzo specyficzna, co wiąże się w głównej mierze z wysoką nietrwałością przewożonych produktów. Zagrożenia w transporcie wynikają dużej łatwości uszkodzenia produktów, wysokiego ryzyka ubytków, szczególnej wrażliwości oraz trudności we właściwym przechowywaniu surowców.

Jednocześnie badania jednoznacznie pokazują, że czystość i świeżość produktów to cechy, na które konsumenci zwracają szczególną uwagę przy wyborze miejsca dokonywanych zakupów. Stąd sieci spożywcze czy firmy handlujące warzywami czy owocami zwracają bardzo dużą uwagę na sposób ich transportu, a co za nim idzie jakość dostarczanych produktów.

Specyfika branży wymusza na zaprojektowanie specjalnego łańcucha dostaw tych produktów. Niezwykle istotnym elementem tego procesu jest kierowca transportujący towar. W jego gestii leży zapewnienie optymalnych warunków przewozu, do których zaliczają się czystość urządzeń i pomieszczeń do transportu, właściwe zabezpieczenie towaru oraz wybór optymalnie krótkiej trasy przejazdu. Zapewnienie ww. warunków to jedno z zadań w pracy kierowcy branży spożywczej.