Nawet, jeśli pracowałeś w swojej karierze jako kierowca, niekiedy życie toczy się w taki sposób, że zmusza Cię do ubiegania się o status osoby bezrobotnej.

Co należy zrobić, aby uzyskać taki status? Najważniejsze jest to, aby zarejestrować się w urzędzie pracy. Jest to możliwe, kiedy nie jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, czy też kontrakty cywilnoprawne. Pamiętaj o tym, że jeśli posiadasz status studenta, czy też emeryta – nie możesz ubiegać się o przyznanie statusu osoby bezrobotnej.

Do czego uprawnia uzyskanie takiego statusu? Z pewnością jest to korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każda osoba bezrobotna może posiadać  prawo do zasiłku. Jeżeli pracowałeś przez co najmniej 365 dni, możesz się ubiegać właśnie o zasiłek. Istotną informacją jest to, że takie świadczenie należy się również osobom, które były zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie. Są jeszcze inne wymogi, których należy przestrzegać w takiej sytuacji. Na pewno przed utratą zatrudnienia, musisz otrzymać pensję, która będzie wynosić przynajmniej płacę minimalną. Druga kwestia to obowiązek pracodawcy do odprowadzenia od Twojego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, ale też i Fundusz Pracy.

Ile pieniędzy możesz otrzymać w ramach zasiłku dla osób bezrobotnych? Przez pierwsze dziewięćdziesiąt dni będzie to ponad osiemset złotych, z kolei w kolejnym okresie kwota ta spadnie do niemal sześciuset pięćdziesięciu złotych.