Niewiele osób ma świadomość jak wymagającym zawodem jest stanowisko kierowcy autobusu turystycznego lub samochodu ciężarowego. Zawód ten jest obciążony bardzo dużym ryzykiem i stresem, a także ogromną odpowiedzialnością. Przede wszystkim należy mieć na uwadze niestandardowy czas pracy kierowców oraz niebezpieczeństwa z nim związane.

Dla większości amatorów czterech kółek zawód kierowcy samochodu ciężarowego jawi się jako coś fantastycznego. W praktyce nie jest jednak tak różowo. Pracownika biurowego obowiązuje oficjalnie ośmiogodzinny czas pracy, taki wymiar czasu w pracy kierowcy jest niedopuszczalny. Ośmiogodzinny dzień pracy uczyniłby transport towarów nieopłacalnym, a wycieczki zagraniczne z jednym kierowcą byłyby niemożliwe. W efekcie specyfiki transportu drogowego i spedycji towarów, zawodowi kierowcy podlegają innym regulacjom prawnym. W praktyce oznacza to, że profesjonalny kierowca samochodu ciężarowego w ciągu jednej swojej „dniówki” może przepracować tyle ile pracownik biurowy w ciągu 2,5 dnia!

Możliwość pracy aż do 20 godzi, niesie ze sobą pewne ryzyko. Zwód kierowcy wymaga ogromnej samodyscypliny i poczucia odpowiedzialności. Większość wypadków z udziałem ciężarówek ma miejsce w wyniku zmęczenia prowadzących pojazd. Kierowca musi być świadomy swoich ograniczeń i w razie pierwszych objawów zmęczenia przerwać jazdę, by nie stwarzać zagrożenia drogowego.