Ten, kto nie wierzy jak bardzo popularnym i niezbędnym w dzisiejszych czasach zawodem jest zawód kierowcy powinien wybrać się na krótką wycieczkę na najbliższy odcinek drogi ekspresowej lub autostrady i policzyć liczbę TIRów przejeżdżających przez nią w ciągu minuty. Niemal co trzeci samochód poruszający po głównych drogach w Polsce to samochód ciężarowy przewożący ładunek z jednego miejsca w drugie.

Niemal każda firma, która zajmuje się wytwarzaniem określonego rodzaju produktów, musi te towary sprzedać. Sprzedaż oznacza zazwyczaj transport towarów w odpowiednie miejsce, nierzadko oddalone o setki kilometrów od miejsca produkcji. Za transport towarów odpowiedzialny jest kierowca samochodów dostawczych, który musi czuwać nie tylko nad jakością realizowanego transportu, ale i nad jego ramami czasowymi. Jakiekolwiek opóźnienie w dostawie wpływa na zmniejszenie jakości usług oferowanych przez daną firmę i tym samym zmniejsza jej zysk, kierowca Elbląg.

Dobry kierowca to osoba, która zna wartość swojej pracy i umie nią odpowiednio rozporządzać. Rozumie się przez to dbałość o terminowość realizacji dostaw. Kierowca powinien być rzetelny, silny psychicznie i odporny na niesprzyjające warunki jazdy i samotność. W wielu przypadkach jedynym towarzyszem podróży okazuje się grające w kółko te same piosenki radio lub mało kulturalne okrzyki wydobywające się z CB radia.